2012.7.27 23:52:24 -

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:283)