2021.1.8 10:01:32 -

SGK Genelgesi 2021/1 "Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar"