2019.8.29 10:59:28 -

2020 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)