2019.8.5 08:40:14 -

“Sel Felaketinden Dolayı Erteleme” SGK’nın 30/7/2019 tarihli ve 11073961 sayılı Özelgesi