2019.6.13 11:57:43 -

SGK Genelgesi 2019/15 "5510 Sayılı Kanunun Ek 16.’ ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları"