2016.3.3 09:41:06 -

5510 Sayılı Kanunun 60 Incı Maddesi Birinci Fıkrasının (C) Bendinin (1), (3) Ve (9) Numaralı Alt Bentleri Gereği Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınan Kişilerle İlgili Duyuru (Ek) (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)