2016.2.25 08:41:29 -

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13)